www.BLOEMFONTEIN.org
De Vader spreekt tot Zijn kinderen Imprimatur: Kardinaal Petrus Canisius van Lierde, Vicaris Generaal en Vicaris van Vaticaanstad, Rome, 13 maart 1989 "De Vader spreekt tot Zijn kinderen" 1e druk in de Nederlandse taal: december 1995 Gebed tot de Vader zoals gegeven aan Moeder Eugenia "Per Ipsum, cum Ipso et in Ipso" Mijn Vader, Die in de Hemel zijt, hoe zoet is het voor mij te weten dat U mijn Vader bent en dat ik Uw kind ben! Vooral als de hemel van mijn ziel duister is en mijn kruis zwaarder op mij drukt, dan voel ik de behoefte tegenover U te herhalen: Vader, ik geloof in Uw liefde voor mij! Ja, ik geloof dat U voor mij een Vader bent op elk moment van mijn leven, en dat ik Uw kind ben! Ik geloof dat U mij bemint met een oneindige liefde! Ik geloof dat U dag en nacht over mij waakt en dat geen haar van mijn hoofd valt zonder dat U ermee instemt! Ik geloof dat U in Uw oneindige Wijsheid beter dan ik weet wat nuttig voor mij is. Ik geloof dat U in Uw oneindige macht het goede kunt halen uit het kwade! Ik geloof dat U in Uw oneindige goedheid alles ten goede leidt voor hen die U beminnen; zelfs onder de handen van hen die mij slaan kus ik Uw genezende Hand! Ik geloof, maar vermeerder het geloof, de hoop en de liefde in mij! Leer mij steeds Uw liefde als mijn gids te zien in elke gebeurtenis van mijn leven. Leer mij mijzelf aan U over te geven als een kind in de armen van zijn moeder. Vader, U is alles bekend, U ziet alles, U kent mij beter dan ik mijzelf ken; U kunt alles en U bemint mij! Mijn Vader, omdat het Uw wens is dat wij ons altijd tot U wenden, daarom kom ik met vertrouwen om U te vragen, tezamen met Jezus en Maria ... (vraag hier om de gunst die u verlangt).  Voor deze intentie, en mijzelf verenigend met de Allerheiligste Harten, bied ik U al mijn gebeden, mijn offers en verstervingen aan, mijn doen en laten en een grotere trouw jegens mijn plichten. (Als noveen gebeden zou men het volgende moeten toevoegen: "Ik beloof edelmoediger te zijn, vooral gedurende deze negen dagen, bij deze gelegenheid tegenover die of die persoon..."). Geef mij het licht, de genade en de kracht van de Heilige Geest! Sterk mij in deze Geest, opdat ik Hem nooit verlies, Hem nooit zal bedroeven en Hem nooit zal toestaan in mij te verzwakken. Mijn Vader, Ik vraag dit in de naam van Jezus, Uw Zoon! En U, Jezus, open Uw Hart en leg het mijne erin, en bied het samen met het Hart van Maria aan onze goddelijke Vader aan! Verkrijg voor mij de genade die ik nodig heb! Goddelijke Vader, roep alle mensen tot U. Geef dat de gehele wereld Uw vaderlijke goedheid en Uw goddelijke barmhartigheid verkondigt! Wees voor mij een tedere Vader en bescherm mij overal als Uw oogappel. Maak dat ik altijd Uw waardig kind ben, erbarm U over mij! Goddelijke Vader, zoete hoop van onze zielen, moge U gekend, geëerd en bemind worden door alle mensen! Goddelijke Vader, Die oneindige goedheid uitstortte over alle volkeren, moge U gekend, geëerd en bemind worden door alle mensen! Goddelijke Vader, weldadige dauw van de mensheid, moge U gekend, geëerd en bemind worden door alle mensen! AMEN Gedeeltelijke aflaat Mgr. GIRARD, Apost. Vicaris Cairo, Egypte, 9 oktober 1935 Kardinaal Jean VERDIER, Aartsbisschop van Parijs, 8 mei 1936 Imprimatur: + Petrus Canisius van Lierde, Vic. Generalis e Vic. Civit. Vaticanae, Roma, die 13 Martii 1989    
Home Home Links Links English English
Top Top